Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Прирачник за оператори со храна

2020-11-25 17:40:55

Храната која ја примаат децата во училишните установи треба да обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на децата. 

ПРИРАЧНИК

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner