Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Мисија и визија на училиштето

2020-02-03 15:56:38

Мисија

 

 

Ние сме   инклузивно училиште, кое со најсовремени средства и методи ќе ја негува современата настава. Нашето училиште ќе ги охрабрува учениците да бидат лидери и да промовираат еднаквост, разновидност и почит

 

Визија

 

 

Ние сме  модерно, современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во регионот,  а учениците ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења, кои ќе ги применуваат во понатамошното школување и ќе придонесат за нивниот личен развој. Ќе поттикнуваме да владее почитување и толеранција !

 

 

 

 

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner