Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Распоред за додатна и дополнителна настава

2020-02-03 16:40:43

РАСПОРЕД ЗА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

ВО ОДДЕЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ,,КИРО ГЛИГОРОВ“ - СКОПЈЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.

 

Наставник

Одделение

Дополнителна

Додатна

Вилма Поповска

Вања Василевска Тимковска 

 IIa         вторник

6 час  

  четврток

6 час 

Ленче Кузмановскана Розика Ристевски  IIб

четврток

6 час 

 вторник

 5 час 

Билјана Ивановски

Елена Новакова

 IIв

 четврток

6 час 

 вторник 

 5 час 

Билјана Васиќ 

Елена Јурттутан

 IIг

вторник

6 час  

четврток

6 час  

Ирена Пешевска 

Татјана Ивановска

 IIIa

среда

 6 час

четврток

6 час   

Катерина Кузмановска - Гаштов 

Јелена Брауновиќ

 IIIб

четврток 

 6 час   

 среда

 6 час

 Весна Трифуновска - Чижбановска

Бојана Баџакова

  IIIв

петок 

 6 час   

среда

 6 час  

Лидија Панова -Стојановска

IVa

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба 

Маја Савеска- Станковска

 

IVб

Според новата концепција се одржува по потреба 

Според новата концепција се одржува по потреба   

Тања Поповска - Грујовски

 

среда 

7 час 

четврток

 7 час 

Анета Мицковска

V б

 

среда 

7 час  

 четврток

7 час  

 

 

 

Предметен наставник

Наставен предмет

Дополнителна

Додатна

 Вања Спирковска Петровска 

Информатика 

вторник

 8 час

 вторник

 7 час

 Сања Пејчиновска Крстиќ 

Македонски јазик  

среда

 6 час   

понеделник

 7 час     

 Ѓорѓи Ристески

Англиски јазик

петок

7 час 

четврток 

 7 час   

Благица Блажевска Богдановска

Англиски јазик

среда 

 6 час  

 вторник

 7 час

 Убавка Џинов 

Хемија

Биологија

понеделник

 7 час  

  среда 

 7 час 

Јасмина Драгеска

Природни науки

вторник

7 час 

петок

7 час

Павлинка Цонева 

Математика

вторник

6 час 

 понеделник

 7 час

Катерина Исаевска

Германски јазик

вторник

7 час 

 вторник

8 час 

Јана Трајковска  

Историја

четврток

8 час

четврток

7 час

Предраг Трајковски

Физичко и здравствено образование

четврток

4 час

четврток

5 час

Горица Бошкоска

Етика и класична цивилизација

четврток

8 час

четврток

7 час

 Маја Јакимовска

Вештини на живеење

 четврток

7 час

четврток

6 час

                                                                                                    Директор

                                                                                                               

                                                                                                          Билјана Билбиловска

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner