Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Новости

И на далечина научивме

2020-05-30 00:23:24

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

И на далечина научивме

2020-05-30 00:14:46

КОГА СЕ САКА, СÈ СЕ МОЖЕпрочитајте повеќе


Го збогатуваме нашето знаење

2020-05-22 23:53:13

СЕКОЈ ДЕН УЧИМЕ НЕШТО НОВОпрочитајте повеќе
Иако сме дома, заедно си учиме

2020-05-09 20:24:38

СТЕКНУВАМЕ НОВИ ЗНАЕЊА прочитајте повеќе

Нашите врати се отворени за првачиња

2020-05-04 14:13:27

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРВАЧИЊАпрочитајте повеќе


И на далечина сме заедно

2020-05-03 22:54:54

ПРОДОЛЖУВАМЕ ДА ЈА БУДИМЕ ЖЕЛБАТА ЗА УЧЕЊЕпрочитајте повеќе


Подготовки на далечина, за денот на нашето училиште

2020-04-25 23:14:34

СЕДИ ДОМА, СПАСИ ЖИВОТ И НАПРАВИ ЛИЧНА ТВОРБА ЗА ПРВИОТ ПАТРОН ПРАЗНИКпрочитајте повеќе


Училница во домашен амбиент

2020-04-11 01:35:58

УЧИЛНИЦАТА ЈА НОСИМЕ ДОМАпрочитајте повеќе

Седи си дома и учи си

2020-04-04 02:26:10

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Седи си дома и учи си

2020-04-04 02:01:18

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Седи си дома и учи си

2020-04-04 01:31:39

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Седи си дома и учи си

2020-04-04 01:28:25

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Седи си дома и учи си

2020-04-04 01:22:24

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме на далечина

2020-03-28 02:55:57

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме на далечина

2020-03-28 02:41:08

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме на далечина

2020-03-28 02:25:56

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме на далечина

2020-03-28 02:16:46

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме на далечина

2020-03-28 02:07:32

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ прочитајте повеќе

Учиме од дома

2020-03-21 13:49:07

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме од дома

2020-03-21 13:40:04

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме од дома

2020-03-21 13:25:06

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Учиме од дома

2020-03-21 13:03:11

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ прочитајте повеќе

Учиме од дома

2020-03-21 12:58:12

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ прочитајте повеќе


Проект „Развиваме вештини - градиме таленти“

2020-03-18 23:16:42

Продолжуваме со реализација на започнатите проекти. Почитувани ученици, иако не сме во училница, сепак времето дома може да го поминеме во изведување на заеднички активности.прочитајте повеќе


Да продолжиме со учење

2020-03-16 00:07:37

ПРВО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Да продолжиме со учење

2020-03-15 23:54:25

ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Да продолжиме со учење

2020-03-15 23:46:07

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Да продолжиме со учење

2020-03-15 23:29:48

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе

Да продолжиме со учење

2020-03-15 23:16:38

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕпрочитајте повеќе
Сообраќајни патроли

2020-03-04 08:16:15

Започна со реализација проектот ,,Сообраќајни патроли"прочитајте повеќе


Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner