Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ

2021-04-02 14:27:07

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА УЧЕНИЧКИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ

Да избереме ученик, што ќе се грижи за заштита и почитување на правата на децата во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на детските права во рамките на училиштето и да ги пријави сите повреди на детските права до надлежните органи во и надвор од училиштето (училиштен кадар и Народен правобранител).

ПОВИК ЗА УЧЕНИЧКИ ПРВОБРАНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner