Општинско Основно Училиште
„Киро Глигоров“ – Скопје

Дигитален беџ

2021-12-03 10:16:14

ООУ „Киро Глигоров“ е првото училиште кај нас кое го носи овој беџ!
Дигиталниот беџ го доделува Европската Комисија, а претставува потврда дека училиштето учествувало во СЕЛФИ студијата и направило самоевалуација на примената на дигитални и инклузивно алатки. Овој беџ ги симболизира напорите и залагањата на училиштето за подобрување во насока на примената на дигиталните технологии и инклузивни алатки во наставата и учењето.
Инклузијата почнува со секој од нас!

Корисни линкови

eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner